Open en bloot: een erotische fantasie

in plain sight dutch 2100x1400 cover

Een jonge weduwe denkt niet dat ze ooit nog liefde zal vinden. Haar broer komt thuis van een militaire uitzending en heeft zijn beste vriend meegenomen, die ze al bijna hun hele leven lang kennen, en ze is blij om vrienden en familie om zich heen te hebben. Tijdens een spontane kampeertocht fantaseert ze over haar broers beste vriend Rob. Zou het kunnen dat liefde en lust open en bloot voor het grijpen liggen?

Dit is een expliciet erotisch, kort verhaal van ongeveer 5.300 woorden. Het bevat grof taalgebruik en seksuele thema’s. Het is uitsluitend bestemd voor volwassenen die in dit type materiaal geïnteresseerd zijn, om het te lezen in rechtsgebieden waar de verkoop en het gebruik ervan niet in strijd is met plaatselijke wetgeving aldaar.

Fragment:

Rob schudde zijn hoofd. “Ik sliep niet. Toen je opstond luisterde ik of je terug zou komen, maar het duurde lang dus wou ik kijken of alles in orde was.”

“Ik kan prima voor mezelf zorgen,” plaagde ze en stootte speels met haar schouder tegen die van hem.

“Maar dat hoeft niet.”

Elizabeth keek op en was zich er plotseling heel bewust van hoe dicht zijn gezicht bij dat van haar was. Ze kon Robs diepe, muskusachtige geur boven de geur van dennen en rook uit ruiken, een geur van aarde en zout, en ze merkte op dat ze onbewust naar hem toe leunde, alsof het de normaalste zaak ter wereld was. Maar toen ze dit eenmaal opmerkte, deed ze er niets aan het tegen te houden. Haar lippen gingen iets uiteen en haar tong schoot naar buiten om ze te bevochtigen, afwachtend, hongerig. In het heldere maanlicht zag ze Robs glinsterende pupillen verwijden terwijl hij voorover boog om haar lippen te vangen in een begerige zoen.

Amazon

Barnes & Noble

Kobo

Also from Google, Apple and SmashwordsComments are closed.

Share this Page

Like our content?  Share it with the world.

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Linkedin0
DiggDigg0
Tumblr0
Stumbleupon0
Reddit0
Delicious0
E-mail
Blogger0