Een onverwacht contract: BDSM met de miljardair, Boek één

unexpected contract bb1 dutch cover

Sylvie is een jonge studente. Haar drommen van een glamoureus leven in New York City worden om zeep geholpen doordat ze constant moet werken om al haar leningen en sculden af te betalen. Op een dag ontmoet dit onervaren meisje van het platteland Mr. Daniel King, een beminnelijke en knappe CEO, die haar de kans geeft haar schulden af te betalen en daarbij toe te geven aan een ongekend genot: maar tegen welke prijs?

Dit is een expliciet erotisch, kort verhaal van ongeveer 5.350 woorden. Het bevat grof taalgebruik en seksuele thema’s. Het is uitsluitend bestemd voor volwassenen die in dit type materiaal geïnteresseerd zijn, om het te lezen in rechtsgebieden waar de verkoop en het gebruik ervan niet in strijd is met plaatselijke wetgeving aldaar.

Fragment:

“Oké,” zei ze kortaf. “We hebben vastgesteld dat ik schulden heb, dat u vaak naar het café komt waar ik werk,” ze aarzelde even, “nou ja, waar ik werkte. En nu zijn we hier beland.” Ze spreidde haar armen om op het chique hotel te wijzen en keek Mr. King vragend aan.

Hij glimlachte. “En nu zijn we hier.” Hij leunde voorover en sloeg zijn handen in elkaar. “Wat denk je van een deal?” vroeg hij. Sylvie was gespannen, argwanend. Ze keek naar Mr. King. Hij zat vol zelfvertrouwen in zijn stoel, met een geïnteresseerde blik op Sylvie gericht.

Ze aarzelde. “Wat voor deal?” vroeg ze. Ze had zo haar verdenkingen en haar hart bonsde in haar keel.

“Laat ik het simpel houden,” zei hij op zakelijke toon. “Ik help jou om je schulden af te lossen, en jij…” hij keek haar aan met een hete blik, “jij zult mijn… gezel zijn.”

Sylvie kon haar verbijstering niet verbergen. Zoiets had ze wel verwacht, maar ze kon nog steeds niet geloven dat dit haar overkwam. Er raasden zoveel vragen door haar hoofd. Toch kon ze niet ontkennen dat Mr. King aantrekkelijk was, heel aantrekkelijk – eerlijk gezegd was het alsof hij in Sylvies fantasie thuishoorde. Ook kon ze niet ontkennen dat zelfs de lichte aanraking op haar schouder en arm haar huid in vuur en vlam had gezet.

Amazon

Barnes & Noble

Kobo

Also from Google, Apple and SmashwordsLeave a Reply

Share this Page

Like our content?  Share it with the world.

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Linkedin0
DiggDigg0
Tumblr0
Stumbleupon0
Reddit0
Delicious0
E-mail
Blogger0